Cysylltu

Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r wybodaeth gysylltu isod neu anfon neges drwy ddefnyddio’r ffurflen.

Dim ond i ddelio â’ch ymholiad penodol y byddwn yn defnyddio’ch data, ar ôl hynny caiff eich manylion eu dileu. Nid ydym yn rhannu data personol ag unrhyw drydydd parti.

Anfonwch neges i ni

Sut mae dod o hyd i ni

Dilynwch y ddolen i google maps yn ‘manylion cyswllt’ Canolfan San Silyn. Ychydig o le parcio sydd ar dir Eglwys Plwyf San Silyn. Mae maes parcio Talu ac Arddangos ar gael ar Rodfa San Silyn (LL13 7AD) ac oddi yno mae grisiau’n mynd â chi i’r fynwent. Mae maes parcio Talu ac Arddangos hefyd o dan Ganolfan Siopa Dôl yr Eryrod (LL13 8DG). Mae Canolfan San Silyn mewn adeilad ar wahân nesaf at yr eglwys.

Manylion Cyswllt

Cymraeg