Cyfleusterau

Mae Canolfan San Silyn yn gwerthfawrogi ei pherthynas agos ag Eglwys Plwyf San Silyn, sy’n cynnig ‘adnodd byw’ cyfoethog i addysgu a dysgu AG/crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) ac i wneud cysylltiadau trawsgwricwlaidd, yn ogystal â chynnig llefydd cyfarfod/seminar yn yr eglwys ei hun. Yn ogystal, mae gan Ganolfan San Silyn ystafelloedd cyfarfod/seminar hefyd ac Ystafell Adnoddau yn Nhŷ’r Coleg, sy’n sefyll ar dir Eglwys Plwyf San Silyn.

Mae Canolfan San Silyn yn defnyddio’r gofodau hyn i gynnal digwyddiadau hyfforddi a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Os ydynt ar gael, gall ysgolion Wrecsam ddefnyddio’r cyfleusterau hyn AM DDIM ar gyfer ‘diwrnodau cwrdd i ffwrdd’, ‘diwrnodau astudio’, ymweliadau a gweithgareddau eraill. Os oes angen, gall Eglwys Plwyf San Silyn ddarparu lluniaeth (mae angen archebu hwn ymlaen llaw a bydd angen talu).

Yr Ystafell Adnoddau

Mae gan Ystafell Adnoddau Canolfan San Silyn gasgliad helaeth o adnoddau ar gyfer AG/CGM ac addoli ar y cyd statudol. Ceir gwybodaeth bellach am yr adnoddau hyn yn ogystal â threfniadau ymweld a benthyca ar ein tudalen Ystafell Adnoddau.

Llefydd cyfarfod / seminarau

Yr Ystafell Wydr

Mae’r Ystafell Wydr wedi’i lleoli yn uchel uwchben eil Ddeheuol Eglwys Plwyf San Silyn, ac mae’n ofod trawiadol ar gyfer cyfarfodydd neu seminarau, yn eistedd hyd at 8 o bobl yn gyffyrddus. Defnyddir yr ystafell gan Ganolfan San Silyn i gynnal digwyddiadau hyfforddi a chyfarfodydd wyneb yn wyneb, sy’n ymwneud ag AG/CGM a meysydd cysylltiedig.

Os yw’ch ysgol neu’ch adran yn dymuno ystyried archebu’r Ystafell Wydr, cysylltwch ag Eglwys Plwyf San Silyn.

Ystafell Gyfarfod Tŷ’r Coleg

Gall 10 o bobl eistedd yn gyffyrddus yn yr ystafell gyfarfod hon. Defnyddir yr ystafell gan Ganolfan San Silyn i gynnal digwyddiadau a chyfarfodydd wyneb yn wyneb, sy’n ymwneud ag AG/CGM a meysydd cysylltiedig.

Os yw’ch ysgol neu’ch adran yn dymuno defnyddio’r cyfleuster hwn pan fyddwch yn ymweld gyda grŵp, cysylltwch â Canolfan San Silyn.

Gofodau Dysgu Hyblyg

Mae Gofodau Dysgu Hyblyg wedi’u lleoli ar eil Ddeheuol Eglwys Plwyf San Silyn. Gyda pharwydydd sy’n llithro, gellir creu amrywiaeth o ofodau dysgu i oedolion a phobl ifanc. Defnyddir y Gofodau Dysgu Hyblyg gan Ganolfan San Silyn ar gyfer pob math o weithgareddau sy’n gysylltiedig ag AG/CGM.

Os yw’ch ysgol neu’ch adran yn dymuno defnyddio’r cyfleuster hwn pan fyddwch yn ymweld gyda grŵp, cysylltwch ag Eglwys Plwyf San Silyn.

Dysgu y tu allan i’r dosbarth

Mae Eglwys Plwyf San Silyn a’r fynwent yn cynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer dysgu y tu allan i’r dosbarth. Reit yng nghalon Wrecsam, caiff yr eglwys ganoloesol hon ei disgrifio’n aml fel un o ‘Saith Rhyfeddod Cymru’, a bu’n fangre addoliad Cristnogol ers 800 mlynedd neu fwy.

Ar hyn o bryd, mae Canolfan San Silyn yn gweithio gydag Eglwys Plwyf San Silyn i ddatblygu cronfa o adnoddau electronig y gellir eu defnyddio i archwilio’r eglwys fel adnodd byw. Bydd hyn yn cyfrannu at ddealltwriaeth y dysgwyr o Gynefin, drwy AG/CGM a’r Dyniaethau, yn ogystal â’r cwricwlwm ehangach. cynefin drwy AG/CGM a’r Dyniaethau, yn ogystal â’r cwricwlwm ehangach.

Ceir gwybodaeth bellach am ymweld ag Eglwys a mynwent San Silyn ar wefan Eglwys Plwyf San Silyn.

Cymraeg