Addoli ar y cyd

bright burn burnt candle

Adnoddau ar-lein ar gyfer addoli ar y cyd statudol

Mae’n ofynnol ar i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru a Lloegr ddarparu gweithred ddyddiol o addoli ar y cyd i bob dysgwr o dan 16 oed. Mae hyn yn wir hefyd am ddysgwyr dros 16 oed, os nad ydynt wedi tynnu eu hunain yn ôl yn swyddogol o addoli ar y cyd statudol.

Mae addoli ar y cyd ag AG/CGM yn ddau beth gwahanol, ac mae’n bwysig peidio â’u cymysgu. Ceir canllaw defnyddiol ar addoli ar y cyd statudol yn nogfen CYSAGau Cymru Canllawiau ynglŷn ag Addoli ar y Cyd (Mehefin 2012), sy’n amlinellu llawer o fuddiannau addysgol addoli ar y cyd yn ogystal â’r cyfrifoldebau cyfreithiol i ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth heb fod o gymeriad crefyddol a’r rheini sydd o gymeriad crefyddol.

Covers Guidance on Collective Worship June 2012

Adnoddau eraill

Addoli ar y cyd yn ystod y pandemig covid-19

Mae CCYSAGauC wedi cyhoeddi cyngor i ysgolion ynghylch cynllunio ar gyfer addoli ar y cyd yn ystod y pandemig covid-19.

Gwefannau addoli ar y cyd

Dyma rai dolenni defnyddiol i wefannau gyda gwasanaethau addoli ar y cyd am ddim.

Assembilies.org.uk

(cynradd; uwchradd; Cymraeg; Saesneg)

Adnoddau Bahá’í

(cynradd; uwchradd; Saesneg)

Gwasanaethau ysgol BBC

(cynradd; uwchradd; Saesneg; Cymraeg)

Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)

(cynradd; Saesneg)

Cymorth Cristnogol

(cynradd; uwchradd; Saesneg)

Esgobaeth Llanelwy

(cynradd; Saesneg)

Humanists UK

(cynradd; uwchradd; Saesneg)

Gwasanaethau Hwb (Dylan Thomas)

(cynradd; uwchradd; Cymraeg; Saesneg)

Adnoddau cynradd - gwasanaethau

(cynradd; Saesneg)

Gwasanaethau TES

(cynradd; uwchradd; Saesneg)

Diversity of religion and belief: A guidance and resource pack for primary schools in England and Wales – Peter Hemming, Elena Hailwood, Connor Stokes

(cynradd; Saesneg)

Unicef

(cynradd; uwchradd; Saesneg)

Youth Work Resource

(cynradd; uwchradd; Saesneg)

Cymraeg