Ystafell Adnoddau

Mae Ystafell Adnoddau San Silyn yn cynnwys cannoedd o adnoddau i gefnogi’ch addysgu a dysgu AG/CGM a meysydd cysylltiedig. Datblygwyd ein casgliad dros ddau ddegawd ac mae’n cael ei ddiweddaru’n flynyddol gydag eitemau newydd.

Ar hyn o bryd, mae’r Ystafell Adnoddau yn cael ei had-drefnu ond mae’n dal ar agor (trwy apwyntiad) i ymweld â hi ac i gael benthyg adnoddau. Cysylltwch â Libby Jones am ragor o wybodaeth ac i drefnu amser.

Pa adnoddau sydd ar gael?

Mae gennym ystod eang o adnoddau i bob oed, sy’n ymdrin ag amryw o grefyddau a themâu AG/CGM. Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o adnoddau:

  • blychau arteffactau
  • teganau / gemau
  • llyfrau stori
  • gwerslyfrau
  • llyfrau cyfeirio
  • posteri.

Sut ydw i’n cael benthyg adnoddau?

Cysylltwch â Libby Jones i drafod eich anghenion ac i gael benthyg adnoddau. Mae’r trefniadau benthyca fel arfer ar sail hanner tymor neu dymor, yn dibynnu ar y galw.

Sut ydw i’n dychwelyd adnoddau?

Gallwch drefnu amser NAILL AI i ddychwelyd yr adnoddau i Ganolfan San Silyn yn bersonol NEU i adael yr adnoddau yn nerbynfa’ch ysgol yn barod i’w casglu.

Ble mae’r Ystafell Adnoddau?

Mae’r Ystafell Adnoddu yn Nhŷ’r Coleg, sy’n adeilad ar wahân yn sefyll ar dir Eglwys Plwyf San Silyn, Wrecsam. Er mwyn gwneud yn siŵr y bydd rhywun yno i’ch cyfarfod, trefnwch apwyntiad cyn dod draw.

Gwneud cais am adnoddau newydd

Rydym bob amser yn croesawu awgrymiadau am ychwanegiadau i’n casgliad. Rhowch wybod i ni am unrhyw adnoddau yr hoffech eu cael.

Cymraeg