Tania ap Sion

BA (Oxon), MA (Oxon), MA (Cymru), PhD (Warwick), TAR (Cymru)

tania.apsion@bishopg.ac.uk

Crynodeb

Mae Tania ap Siôn yn arbenigwr addysg grefyddol o Ogledd Cymru sydd wedi bod yn gweithio yn y meysydd hyn ers dros 25 mlynedd, yn arwain a datblygu rhaglenni ar lefel BA, BEd, MA, TAR lefel cynradd ac uwchradd, yn ogystal â lefel gradd ymchwil.

Mae ganddi BA ac MA mewn Diwinyddiaeth o Brifysgol Rhydychen, MA mewn Astudiaethau Crefyddol o Brifysgol Cymru, Bangor, a Doethuriaeth mewn Addysg (yn canolbwyntio ar ddiwinyddiaeth, seicoleg ac addysg) o Brifysgol Warwick. Mae gan ymchwil academaidd Tania berthynas gref ag ymarfer proffesiynol mewn cyd-destunau eglwysig, ysgolion a’r gymuned. Fel ymchwilydd gweithredol mewn crefydd, gwerthoedd ac addysg, mae hi’n cydnabod pwysigrwydd cysylltu ymchwil ag ymarfer addysgol. Yn sail i hyn mae cymhwyster proffesiynol TAR mewn Addysg Grefyddol a Saesneg, ei hordeinio yn offeiriaid Anglicanaidd yn yr Eglwys yng Nghymru, ac aelodaeth weithredol o gyrff cenedlaethol a rhyngwladol sy’n gysylltiedig â chrefydd ac addysg mewn ysgolion a chymdeithas.

Mae Tania wedi dal swyddi academaidd yng Nghymru a Lloegr, yn cynnwys prifysgolion Bangor (1994-2007), Glyndŵr (2011-2015), Warwick (2015-2018), ac ar hyn o bryd (fel Darllenydd Crefyddau, Dyniaethau ac Addysg) ym Mhrifysgol yr Esgob Grosseteste (2018-presennol). Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Canolfan y Santes Fair, Cymru, sef sefydliad ymchwil Anglicanaidd. Yn ychwanegol, mae hi’n Gymrawd Ymchwil Gwadd yng Nghyfadran Ddiwinyddiaeth, Prifysgol Pretoria, De Affrica (2016-presennol) ac yn Athro Gwadd yng Ngholeg Queen’s, Newfoundland, Canada (2017-presennol).

Mae Tania wedi rhoi cychwyn i adnoddau cwricwlwm ar gyfer addysg grefyddol cynradd ac uwchradd yng Nghymru ac wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad addysg grefyddol yn y Cwricwlwm i Gymru 2022.

Aelodaeth broffesiynol

Y Comisiwn Rhyng-Ewropeaidd ar yr Eglwys ac Ysgolion – Bu Tania yn aelod bwrdd a Gohebydd Cymru i’r corff hwn ers 2010 ac mae’n Ysgrifennydd arno ers 2013.

Y Seminar Rhyngwladol ar Addysg Grefyddol a Gwerthoedd (ISREV) – Bu Tania yn aelod o’r corff hwn ers 2013.

Cymdeithas Ryngwladol Cymdeithaseg Crefydd (ISSR) – Bu Tania yn aelod o’r corff hwn ers 2013.

Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil Empiraidd (ISERT) – Bu Tania yn aelod o’r corff hwn ers 2008.

Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol – Bu Tania yn aelod o’r corff hwn ers 2003, yn cynrychioli Coleg y Santes Fair, Cymru.

Rhwydwaith Math Seicolegol a Ffydd Gristnogol – Bu Tania yn aelod o’r corff hwn ers 206 a bu’n Ysgrifennydd arno tan 2018.

Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a Lloegr (REC) – Tania oedd cynrychiolydd CCYSAGauC ar y corff hwn ers 2010 a bu’n aelod o’r bwrdd rhwng 2010-2014.

Cymdeithas Diwinyddiaeth Wledig – Bu Tania yn aelod gweithredol o’r corff hwn ers 2018.

Cymdeithas Astudiaeth Wyddonol Crefydd (SSSR) – Bu Tania yn aelod o’r corff hwn ers 2011.

Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (Wrecsam, Sir Ddinbych a Chonwy) – Bu Tania yn aelod cyfetholedig o’r cyrff hyn ers 2003.

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru (CCYSAGauC) – Bu Tania yn aelod Gweithredol o CCYSAGauC ers 2007; Ysgrifennydd 2009-2013; Cadeirydd 2013-2015; Cadeirydd 2022 – presennol.

Golygyddiaeth a byrddau golygyddol

Mae Tania yn dal y swyddi golygyddol canlynol:

Challenging Religious Issues / Herio Materion Crefyddol (Golygydd Reolwr, 2013 - presennol).

Rural Theology (Golygydd, 2016-presennol).

Journal of Beliefs and Values (Bwrdd Golygyddol, 2013 - presennol).

Research in the Social Scientific Study of Religion (Bwrdd Golygyddol 2014-presennol).

British Journal of Religious Education (adolygydd cymheiriaid 2020-presennol).

Meysydd arbenigedd

Mae meysydd arbenigedd Tania yn cynnwys:

Ymchwil yn seiliedig ar ysgolion
Ymchwil yn seiliedig ar gymunedau
Y llwybrau i effaith
Dulliau ymchwil
Datblygu’r Cwricwlwm
Datblygu Cymunedau Dysgu
Dyniaethau (yn bennaf Addysg Grefyddol / Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg)
Iechyd a Lles
Ysgolion â chymeriad crefyddol

Diddordebau ymchwil

Mae Tania’n ei disgrifio’i hun fel diwinydd empiraidd sy’n gweithio hefyd ym meysydd addysg, seicoleg crefydd, a chymdeithaseg crefydd. Cyfrannodd arbenigedd pwnc a sgiliau mewn methodolegau ansoddol i nifer o brosiectau ymchwil ‘dulliau cymysg’ mawr. Mae ei chyhoeddiadau yn eang eu cwmpas ac yn cynnwys ymchwil sy’n ymwneud â: gweddi a mannau cysegredig; addysg grefyddol; ysgolion ‘ffydd’; profiad crefyddol ac ysbrydol; agweddau pobl ifanc at amrywiaeth grefyddol; damcaniaeth math seicolegol a dehongliadau beiblaidd; crefydd ar-lein; a chrefydd ymhlyg. Gyda’r Parchedig Ganon Dr Randolph Ellis, mae Tania yn cyd-arwain y Prosiect Gweddi a Man Cysegredig, sy’n ymdrin â meddwl am ‘fan’ a ‘gweddi’ mewn ffyrdd newydd drwy astudiaethau archwiliadol a damcaniaethol, sy’n tynnu ar ddisgyblaethau athroniaeth, diwinyddiaeth, ffenomenoleg, realaeth ddamcaniaethol, ac addysg.

Cyhoeddiadau ymchwil

ap Siôn, T. (2021). Insights from adolescents’ prayer requests within a Christian ethos school: A qualitative perspective. Journal of Empirical Theology, 34, 1-22.

ap Siôn, T. (2021). A question of authority [From a rural pulpit]. Rural Theology, 19 (1), 54-56.

Deschner, A., Francis, L. J., & ap Siôn, T. (2021). Exploring religions today: A quest for international knowledge transfer within the field of education for religious diversity. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 73 (1), 51-60.

Francis, L. J., Edwards, O., & ap Siôn, T. (2021). Applying psychological type and psychological temperament theory to the congregations at cathedral carol services. Mental Health, Religion & Culture, 24 (4), 412-424. (Published online, 2020.)

ap Siôn, T. (2020). The power of place: Listening to visitors’ prayers left in a shrine in rural Wales. Rural Theology, 18 (2), 87-100.

ap Siôn, T. (2019). Lighting candles and writing prayers: Observing opportunities for spiritual practices in churches in rural Cornwall. Research in the Social Scientific Study of Religion, 29, 54-74.

Francis, L. J., & ap Siôn, T., Lankshear, D. W. & Eccles, E. L. (2019). Factors shaping prayer frequency among 9- to 11-year-olds. Greek Journal of Religious Education, 2 (1), 39-52.

ap Siôn (2018). Such faith. Rural Theology, 16 (1), 51-53.

ap Siôn, T. (2017). Religious experience among Catholic and Protestant sixth-form students in Northern Ireland: Looking for signs of the presence of God. Mental Health, Religion and Culture, 20, 330-347.

ap Siôn, T. (2017). Seeing how we see each other: Learning from quantitative research among young people in the UK. Journal of Beliefs and Values, 38, 305-317.

ap Siôn, T. (2017). Creating a place of prayer for the ‘other’: A comparative case study in Wales exploring the effects of re-shaping congregational space in an Anglican cathedral. Journal of Empirical Theology, 30, 218-235.

Francis, L. J., & ap Siôn, T. (2017). Reading the Lucan call of the first disciples differently: The voices of sensing and intuition. Journal of Beliefs and Values, 38, 188-198.

Francis, L. J., ap Siôn, T., McKenna, U., & Penny, G. (2017). Does Religious Education as an examination subject work to promote community cohesion? An empirical enquiry among 14- to 15-year-old adolescents in England and Wales. British Journal of Religious Education, 39, 303-316.

Francis, L.J., Penny, G., & ap Siôn, T. (2017). Schools with a religious character and community cohesion in Wales. In E. Arweck (Ed.), Young people’s attitudes to religious diversity, pp. 204-221. London: Routledge.

ap Siôn, T. (2016). The Church of England’s Pray One for Me intercessory prayersite: A virtual cathedral? Journal of Beliefs and Values, 37, 78-92.

Francis, L.J., & ap Siôn, T. (2016). Jesus, psychological type and conflict: A study in biblical hermeneutics applying the reader perspective and SIFT approach to Mark 11: 11-21. HTS Theological Studies, 72 (4).

Francis, L. J., & ap Siôn, T. (2016). Empirical theology and biblical hermeneutics: Exploring lessons for discipleship from the Road to Emmaus (Luke 24: 13-35). Journal of Empirical Theology, 29, 24-44.

ap Siôn, T. (2015). Applying and testing the ap Siôn Analytic Framework for Intercessory Prayer (apSAFIP): Exploring prayer requests left in an English cathedral. In L. Woodhead & G. Giordan (Eds.), A sociology of prayer, pp. 169-189. Farnham: Ashgate.

ap Siôn, T. (2015). Ministry of the cathedral prayer-board. In L.J. Francis (Ed.), Anglican cathedrals in modern life, pp.131-153. New York: Palgrave Macmillan.

ap Siôn, T. (2015). Prayers from the inner city: Listening to the prayer board in Southwark Cathedral. Research in the Social Scientific Study of Religion, 26, 99-119.

Edwards, O. & ap Siôn, T. (2015). Cathedral engagement with young people. In L.J. Francis (Ed.), Anglican cathedrals in modern life, pp. 29-49. New York: Palgrave Macmillan.

ap Siôn, T. (2014). Religious education, interfaith dialogue and community cohesion in Wales: An empirical investigation of the contribution made by the Standing Advisory Councils on Religious Education. Contemporary Wales, 27, 148-166.

ap Siôn, T., Francis, L. J., & Village, A. (2014). Measuring the contribution of independent Christian secondary schools to students’ religious, personal, and social values. Journal of Research on Christian Education, 23, 29-55.

Francis, L. J., ap Siôn, T., & Penny, G. (2014). Is belief in God a matter of public concern in contemporary Wales? An empirical enquiry concerning religious diversity among 13- to 15-year-old males. Contemporary Wales, 27, 40-57.

Francis, L. J., ap Siôn, T., & Village, A. (2014). Measuring the contribution of independent Christian secondary schools to students’ religious, personal, and social values. Journal of Research in Christian Education, 23, 29-55.

Francis, L. J., Lankshear, D. W., Robbins, M., Village, A., & ap Siôn, T. (2014). Defining and measuring the contribution of Anglican secondary schools to students’ religious, personal and social values. Journal of Empirical Theology, 27, 57-84.

Rolph, J., ap Siôn, T., Francis, L.J., & Rolph, P. (2014). Stress in rural ministry. Rural Theology, 12 (2), 106-118.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2014). Religion and education in Wales. In M. Rothgangel, R. Jackson, & M. Jäggle (Eds.), Religious Education at schools in Europe: Part 2 Western Europe, pp. 261-285. Vienna: Vienna University Press.

ap Siôn, T. (2013). Ordinary prayer and the activity of God: Reading a cathedral prayer board. In J. Astley & L.J. Francis (Eds.), Exploring ordinary theology: Everyday Christian believing and the Church, pp. 147-158. Farnham: Ashgate.

ap Siôn, T. & Nash, P. (2013). Coping through prayer: An empirical study in implicit religion concerning prayers for children in hospital. Mental Health, Religion and Culture, 16 (9), 936-952.

ap Siôn, T. & Edwards, O. (2013). Say One for Me: The implicit religion of prayers from the street. Mental Health, Religion and Culture, 16 (9), 922-935.

Francis, L.J & ap Siôn, T. (2013). A church of implicit religion? A study in psychological type theory and measurement. Implicit Religion, 16 (2), 169-189.

ap Siôn, T. (2012). Ordinary prayer and the rural church: An empirical study of prayer cards. In L.J. Francis & M. Robbins (Eds.), Rural life and rural church, pp. 64-79. London: Equinox.

ap Siôn, T. & Edwards, O. (2012). Praying ‘online’: The ordinary theology of prayer intentions posted on the internet. Journal of Beliefs and Values, 33 (1), 95-109.

ap Siôn, T. & Edwards, O. (2012). Cathedral engagement with young people: Learning from Church of England cathedral websites in rural dioceses. Rural Theology, 10 (2), 179-194.

ap Siôn, T. & Windsor, C. (2012). Freemasonry through the eyes of Anglican clergy: Insights from implicit religion? Implicit Religion, 15 (3), 339-355.

Francis, L.J., Annis, J., Robbins, M., ap Siôn, T., & Williams, E. (2012). National heritage and spiritual awareness: A study in psychological type theory among visitors to St Davids Cathedral. In F.V. Anthony & H.G. Ziebertz (Eds.), Religious identity and national heritage: Empirical-theological perspectives, pp. 123-148. Leiden: Brill.

ap Siôn, T. (2011). Interpreting God’s activity in the public square: Accessing the ordinary theology of personal prayer. In L.J. Francis & H.G. Ziebertz (Eds.), The public significance of religion, pp. 315-342. Leiden: Brill.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Windsor, C. (2011). How Anglican clergy perceive freemasonry: A complementary system, an incompatible enemy, or a harmless eccentricity. Journal of Contemporary Religion, 26, 225-243.

ap Siôn, T. (2010). Implicit religion and ordinary prayer. Implicit Religion, 13 (3), 275-294.

ap Siôn, T. (2009). Ordinary prayer and the rural church: An empirical study of prayer cards. Rural Theology, 7 (1), 17-31.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2009). Psychological perspectives on prayer. In M. de Souza, L.J. Francis, J. O’Higgins-Norman, & D. Scott (Eds.), International handbook of education for spirituality, care and wellbeing: Part one, pp. 247-267. Netherlands: Springer.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Baker, S. (2009). The theological case for Christian schools in England and Wales: A qualitative perspective listening to the female alumnae. In L.J. Francis, M. Robbins and J. Astley (Eds.). Text and tables: Quantitative, qualitative, and comparative perspectives in empirical theology, pp. 217-245. Leiden: Brill.

ap Siôn, T. (2008). Distinguishing between intention, reference, and objective in an analysis of prayer requests for health and well-being: Eavesdropping from the rural vestry. Mental Health, Religion, and Culture, 11 (1), 53-65.

ap Siôn, T. (2007). Listening to prayers: An analysis of prayers left in a country church in rural England. Archiv für Religionspsychologie, 29, 199-226.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Baker, S. (2007). Experiencing education in the new Christian schools in the UK: Listening to the male graduates. Journal of Beliefs and Values, 28 (1), 1-15.

Francis, L.J., Robbins, M., Lewis, C.A., Barnes, P. & ap Siôn, T. (2007). Attitude toward Christianity among secondary school pupils in Northern Ireland: Shifts in denominational differences. Educational Research, 49 (4), 431-436.

ap Siôn, T. (2006). Looking for signs of the presence of God in Northern Ireland: Religious experience among Catholic and Protestant sixth-form pupils. Archiv für Religionspsychologie, 28, 349-370.

Francis, L.J., ap Siôn, T., Lewis, C.A., Robbins, M., & Barnes, P. (2006). Attitude toward Christianity and religious experience: Replication among 16- to 18-year-old adolescents in Northern Ireland. Research in Education, 76, 56-61.

Cyhoeddiadau Cwricwlwm

Mae cyhoeddiadau Tania sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ysgol yn cynnwys:

Jones, L. & ap Siôn. T. (2022). Archwilio bydolygon: Adnodd ysgogol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghymru (Y gyfres dysgu proffesiynol). Wrecsam: Canolfan San Silyn. (Ar-lein.)

Jones, L. & ap Siôn. T. (2022). Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru. (The professional learning series). Wrexham: St Giles’ Centre. (Online.)

Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr (2019) – ar-lein

ap Siôn (2019). Bringing health and healing (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Caring for the future (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Living with nature (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Making spiritual journeys (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Remembering the past (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Serving others (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). A teachers’ guide (Randalph’s Spiritual Quest and Search for Meaning Series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Dod ag iechyd ac iachâd (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr) Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Gofalu am y dyfodol (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr) Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Byw gyda natur (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Mynd ar deithiau ysbrydol (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Cofio’r gorffennol (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Gwasanaethu eraill (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr). Bear Lands Publishing.

ap Siôn (2019). Canllawiau i athrawon (Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr). Bear Lands Publishing.

Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw (2019) – fersiwn diwygiedig ar-lein (cyhoeddwyd y gwreiddiol 2008/9)

ap Siôn. T. (2019). Exploring Islam (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Exploring Hinduism (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Exploring Buddhism (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Exploring Sikhism (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Exploring Judaism (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2019). Exploring the orthodox church (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2019). Exploring the parish church (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Drayson, D. (2019). World faiths today: Teacher’s handbook (World Faiths Today series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Archwilio Islam (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Archwilio Hindŵaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Archwilio Bwdhaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Archwilio Sikhiaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. (2019). Archwilio Iddewiaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2019). Archwilio’r eglwys uniongred (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2019). Archwilio eglwys y plwyf (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Drayson, D. (2019). Crefyddau’r byd heddiw: Llawlyfr athrawon (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bear Lands Publishing.

Cyfres Archwilio Pam (2016) – ar-lein a chopi caled

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Water (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Veil (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Light (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Menorah (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2016). Bread (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2016). Cross (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2016). Symbols of faith (Exploring Why series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Dŵr (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Fêl (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Goleuni (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Menora (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2016). Bara (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2016). Croes (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2016). Symbolau ffydd (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Activity resources for learners and teachers (Exploring Why series), Bear Lands Publishing.

Francis, L.J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Adnoddau gweithgaredd ar gyfer dysgwyr ac athrawon (Cyfres Archwilio Pam). Bear Lands Publishing.

Cyfres Archwilio Ein Byd (2016) – ar-lein a chopi caled

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Journeys (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Special people (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Signs and symbols (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Celebrations (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Myself and others (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Times and seasons (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Teithiau (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Pobl arbennig (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Arwyddion a symbolau (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Dathliadau (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Fi fy hun ac eraill (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

ap Siôn, T. & Francis, L.J. (2016). Ardegau a thymhorau (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Activity resources for learners and teachers (Exploring Our World series). Bear Lands Publishing.

Francis, L.J., ap Siôn, T., & Jones, L. (2016). Adnoddau gweithgaredd ar gyfer dysgwyr ac athrawon (Cyfres Archwilio Ein Byd). Bear Lands Publishing.

Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw (2008/2009)

ap Siôn. T. (2008). Exploring Islam (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

ap Siôn, T. (2008). Exploring Hinduism (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

ap Siôn, T. (2008). Exploring Buddhism (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

ap Siôn, T. (2008). Exploring Sikhism (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

ap Siôn, T. (2008). Exploring Judaism (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2008). Exploring the orthodox church (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2008). Exploring the parish church (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Drayson, D. (2009). World faiths today: Teacher’s handbook (World Faiths Today series). Bangor: Welsh National Centre for Religious Education.

ap Siôn, T. (2008). Archwilio Islam (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

ap Siôn, T. (2008). Archwilio Hindŵaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

ap Siôn, T. (2008). Archwilio Bwdhaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

ap Siôn, T. (2008). Archwilio Sikhiaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

ap Siôn, T. (2008). Archwilio Iddewiaeth (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2008). Archwilio’r eglwys uniongred (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

Francis, L.J. & ap Siôn, T. (2008). Archwilio eglwys y plwyf (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

ap Siôn, T., Francis, L.J., & Drayson, D. (2009). Crefyddau’r byd heddiw: Llawlyfr athrawon (Cyfres Crefyddau’r Byd Heddiw). Bangor: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

Mae cyhoeddiadau Tania sy’n gysylltiedig â’r eglwys yn cynnwys:

ap Siôn, T. et al (2015-cont). Gwefan Teddy Horsley / The Teddy Horsley website: http://www.teddyhorsley.org

Rendle, L., ap Siôn, T., Francis, L.J. (2015). The Pilgrim Trail at St Tysilio. St Mary’s and St Giles’ Centre.

Rendle, L., ap Siôn, T., Francis, L.J. (2015). Llwybr y Pererinion yn Eglwys Sant Tysilio. St Mary’s and St Giles’ Centre.

Cymraeg