Hafan

Croeso i Ganolfan San Silyn

Saif Canolfan San Silyn yng nghalon Wrecsam yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru ar dir Eglwys drawiadol San Silyn, sy’n edrych allan ar draws y dref a’r ardal o’i chwmpas.

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2012 a gyda chyllid craidd gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam, mae Canolfan San Silyn yn gweithio gyda dysgwyr ac athrawon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae ein harbenigeddau yn cynnwys addysg grefyddol (crefydd, gwerthoedd a moeseg - CGM) a’i rhiant-bynciau, yn ogystal â meysydd cysylltiedig.

Rydym yn rhoi gwerth ar gysylltu’n greadigol ac yn weithredol ag anghenion a chymhlethdodau ein hardal leol, a dyma yw canolbwynt ein gweithgareddau i gyd. Sylweddolwn, fodd bynnag, fod ein cynlluniau yma yn Wrecsam yn berthnasol hefyd i eraill ar draws Cymru a thu hwnt. Felly, gobeithiwn y bydd llawer o bobl a sefydliadau yn ymweld â’r wefan hon i ddysgu am yr hyn a wnawn ac i elwa ar ein gweithgareddau yn ogystal.

Nodau Canolfan San Silyn yw:

  • cynnig cymorth ymgynghorol arbenigol yn y pwnc i athrawon ac ysgolion yn Wrecsam drwy’r awdurdod lleol;
  • creu a chynnig adnoddau am ddim o ansawdd uchel a chanllawiau i gefnogi addysgu a dysgu mewn addysg grefyddol (CGM) ac addoli ar y cyd statudol yn Wrecsam;
  • datblygu cyrsiau dysgu proffesiynol ac adnoddau ar gyfer addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig yn Wrecsam;
  • canfod a rhoi ar waith prosiectau ymchwil perthnasol a chyhoeddiadau sy’n help i ddylanwadu a datblygu’n gweithgareddau;
  • galluogi lleisiau athrawon a dysgwyr yn Wrecsam i gael eu clywed ar lefelau lleol a chenedlaethol;
  • sicrhau fod Wrecsam yn gwybod y diweddaraf am y datblygiadau mwyaf pwysig sy’n effeithio ar addysg grefyddol (CGM) a meysydd cysylltiedig.

Rydym yn gwerthfawrogi’n perthynas glos a hirhoedlog gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’n perthynas fwy diweddar gyda Phrifysgol yr Esgob Grosseteste, Lincoln, sy’n ein helpu ni i gyflawni’n nodau.

Darllenwch ein Newyddlen Blog:

Diweddaraf o'r Blog

Major national conference on RVE and the Curriculum for Wales to be held in Wrexham 

The Wales Association of SACREs / SACs is planning a full programme of events for their forthcoming RVE Conference, which will take place during the summer term 2024. The WASACRE Conference 2024 is a major national initiative supporting and promoting RVE within the Curriculum for Wales. It includes the Conference Day itself in June and…

Supporting planning and progression in Wrexham primary schools: A collaborative RVE project

The St Giles’ Centre is pleased to announce the start of an exciting collaborative RVE project to support teachers’ professional development focussing on planning and progression across Wrexham primary schools. This project is funded and facilitated by the St Giles’ Centre, working in partnership with the St Asaph Diocese. The objectives of the project are…

Fersiwn Gymraeg o Herio Materion Crefyddol wedi'i chyhoeddi

The Welsh language version of Challenging Religious Issues (20) has now been published. Articles include: Virtue Ethics in Business Organisations by Professor Geoff MooreIn the first part of this two-part article a brief summary of virtue ethics is provided before turning to construct a framework of practices, institutions, goods and virtues that Alasdair MacIntyre offers…

Pob Peth a Ystyriwyd: Edrych i'r dyfodol gyda Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg yng Nghymru

On Sunday 17 September, Libby Jones from the St Giles’ Centre in Wrexham took part in the BBC radio programme ‘All Things Considered’, which also included the Rt Revd Mary Stallard (Bishop of Llandaff and former co-director of the St Giles’ Centre). The programme explored Religion, Values and Ethics in the new Curriculum for Wales,…

Read about the latest challenging religious issues in our on-line journal

Issue 20 of Challenging Religious Issues is now available for free download on the St Giles’ Centre website. In this latest issue, academic experts introduce and reflect upon five more challenging religious issues for teachers and students, including: Virtue ethics in business; Making sense of ‘non-religion’; Was Hinduism invented?; Should Buddhists abandon rites and rituals?;…

RVE national professional learning resources showcased at Welsh Government Policy Insight Event

If you missed the Welsh Government Policy Insight Event on 25 April 2023, showcasing the recently published national professional learning resources for religion, values and ethics (RVE), you can now view the recording on Hwb by following this link: https://hwb.gov.wales/repository/resource/e596f967-e005-43ee-b8b2-ffa2cd9bb4a6/en The event was very well attended with almost 100 attendees. St Giles’ Centre staff, Libby…

Canolfan San Silyn, Tŷ’r Coleg, Rhes y Deml, Wrecsam, Cymru. LL13 8LY.

Noddir a chefnogir gan Sefydliad Addysgiadol (Plwyfol) Wrecsam.

Copyright St Giles’ Centre 2023

Cymraeg