Ymchwil

Yng Nghanolfan San Silyn, rydym yn cydnabod cyfraniad pwysig ymchwil i bob agwedd o’n gwaith, p’un ai’n bod yn creu deunyddiau cwricwlwm, yn datblygu darpariaeth dysgu proffesiynol, neu ymgysylltu â chyrff lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd sy’n ymwneud ag AG / CGM a chrefydd mewn addysg.

Mae gwybodaeth a sgiliau ymchwil yn helpu i ddylanwadu ar ein dealltwriaeth gyfredol yn ogystal â rhoi bod i gynlluniau ymchwil newydd addas sy’n canolbwyntio ar gyd-destun. Gyda’r Cwricwlwm i Gymru 2022, mae angen gweithgareddau ymchwil ar nifer o lefelau at wahanol ddibenion. Ein nod yw gweithio ar y cyd ag athrawon ac ysgolion Wrecsam i ganfod perthynas ystyrlon rhwng ymchwil ac ymarfer.

Yma, gallwch gael gwybodaeth am brosiectau ymchwil wrth i ni eu rhoi ar waith yn 2021, gweld cyhoeddiadau sy’n seiliedig ar ymchwil, a dilyn dolenni i brosiectau ymchwil eraill o ddiddordeb.

photo of people leaning on top of wooden table

Prosiectau

book book pages browse education

Cyhoeddiadau

abstract close up cobweb connection

Dolenni

Cymraeg