3-11

Adnoddau ar-lein i ddysgwyr cynradd

Mae Canolfan San Silyn wedi cyfrannu ar nifer o brosiectau adnoddau cwricwlwm Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion cynradd, yn cefnogi addysgu a dysgu mewn AG/CGM oddi mewn i gwricwla integredig. Rydym hefyd yn adnabod ac yn creu adnoddau yn ôl yr hyn sydd ei angen yma yn Wrecsam. Dim ond adnoddau cwricwlwm electronig AM DDIM sydd ar y safle hwn.

Mae’n hadnoddau cwricwlwm cynradd ar-lein diweddaraf yn cynnwys:

Datblygiadau i’r dyfodol

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar deitl newydd yng nghyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr, wedi’i ffurfio’n arbennig i Wrecsam, o’r enw Gweithio gyda’n Gilydd (8-11 oed).

Rydym hefyd yn datblygu cyfres newydd o’r enw ‘Cyfres Archwilio Eglwys Plwyf San Silyn’ (3-7 oed; 8-11 oed), yn ogystal â chyfres thema ar PowerPoint.

exploring our worldCyfres Archwilio Ein Byd
Oed3-7
Cysylltiadau â’r CwricwlwmAG/CGM; trawsgwricwlaidd
CrynodebCyfres o lyfrau stori a noddwyd gan Lywodraeth Cymru yw hon sy’n archwilio themâu poblogaidd i ddysgwyr 3 - 7 mlwydd oed. Mae’r gyfres yn dilyn dau blentyn chwilfrydig o’r enw Aled a Siân, sydd wrth eu bodd yn archwilio’r byd o’u cwmpas. Yn y Archwilio Ein Byd , mae Aled a Siân yn rhannu rhai o’u profiadau â’u ffrindiau Cristnogol, Hindŵaidd, Iddewig a Mwslimaidd. Mae Aled a Siân yn mwynhau gwrando ar brofiadau eu ffrindiau hefyd, wrth iddyn nhw ddysgu am sut mae’r rhain yn gysylltiedig â’u rhai nhw. Mae pob teitl yn y gyfres yn archwilio thema:
Dathliadau;
Fi Fy Hun Ac Eraill;
Teithiau;
Arwyddion a Symbolau;
Pobl Arbennig;
Adegau a Thymhorau.

Lluniwyd y gyfres i wneud cysylltiadau rhwng AG/CGM a meysydd eraill y cwricwlwm. Ceir digonedd o gyfle i archwilio a datblygu cysyniadau a chyd-destunau AG/CGM perthnasol drwy gydol y gyfres.
FformatLlyfr stori (fersiwn fer), llyfr stori (fersiwn hir), sleidiau cwestiynau allweddol, sleidiau llun, canllaw i athrawon.
IaithCymraeg a Saesneg.
MynediadAm ddim; ar-lein.
Beth sy’n newydd?Mae’r canllaw i athrawon wrthi’n cael ei ddatblygu i adlewyrchu’r Cwricwlwm i Gymru 2022.
Arolwg adborthByddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn llenwi arolwg ‘adborth’ i’r adnodd hwn. Bydd yn ein helpu i ddeall sut mae’r adnoddau’n cael eu defnyddio a’u heffaith ar athrawon a dysgwyr.

Llenwch yr arolwg adborth fan hyn.
Exploring why coversCyfres Archwilio Pam
Oed5-7
Cysylltiadau â’r CwricwlwmAG/CGM; trawsgwricwlaidd
CrynodebCyfres o lyfrau stori a noddwyd gan Lywodraeth Cymru yw hon sy’n archwilio saith thema benodol i AG/CGM. Mae’r gyfres yn dilyn dau blentyn chwilfrydig o’r enw Aled a Siân, sy’n mwynhau chwarae ‘Dw i’n gweld â’m llygad bach i’ i’w helpu i ddod i adnabod y llefydd o’u cwmpas yn well. Yn y Archwilio Pam , mae Aled a Siân eisiau gwybod mwy am pam mae rhai o’r pethau o’u cwmpas yn bwysig i’w ffrindiau Cristnogol, Iddewig a Mwslimaidd. Mae pob teitl yn y gyfres yn archwilio thema:
Bara (Cristnogaeth);
Croes (Cristnogaeth);
Dŵr (Islam);
Fêl (Islam);
Goleuni (Iddewiaeth);
Menora (Iddewiaeth);
Symbolau Ffydd (Gŵyl Ffydd).

Lluniwyd y gyfres i wneud cysylltiadau rhwng AG/CGM a meysydd eraill y cwricwlwm. Ceir digonedd o gyfle i archwilio a datblygu cysyniadau a chyd-destunau AG/CGM perthnasol drwy gydol y gyfres.
FformatLlyfr stori (fersiwn fer), llyfr stori (fersiwn hir), sleidiau cwestiynau allweddol, sleidiau llun, canllaw i athrawon.
IaithCymraeg a Saesneg.
MynediadAm ddim; ar-lein.
Beth sy’n newydd?Mae’r canllaw i athrawon wrthi’n cael ei ddatblygu i adlewyrchu’r Cwricwlwm i Gymru 2022.
Arolwg adborthByddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn llenwi arolwg ‘adborth’ i’r adnodd hwn. Bydd yn ein helpu i ddeall sut mae’r adnoddau’n cael eu defnyddio a’u heffaith ar athrawon a dysgwyr.

Llenwch yr arolwg adborth fan hyn.
Cyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr
Oed8-11
Cysylltiadau â’r CwricwlwmAG/CGM; Dyniaethau; Iechyd a Lles
CrynodebCyfres llyfr stori a noddir gan Lywodraeth Cymru yw hon sy’n archwilio’r cwestiwn, “Beth sydd wir yn bwysig?". Mae’r cwestiwn hwn yn mynd â Randalph Ddoeth ar daith trwy Gymru, lle mae’n dod o hyd i rai lleoedd a phobl arbennig i’w helpu gyda’i ymchwil. Mae rhai pethau sydd wir yn bwysig yn cynnwys:
Dod ag Iechyd ac Iachâd;
Gofalu am y Dyfodol;
Byw gyda Natur;
Mynd ar Deithiau Ysbrydol;
Cofio’r Gorffennol;
Gwasanaethu Eraill.

Lluniwyd y gyfres i gefnogi AG/CGM o fewn y Dyniaethau. Ceir digonedd o gyfle i archwilio a datblygu cysyniadau a chyd-destunau AG/CGM perthnasol drwy gydol y gyfres.
FformatLlyfrau stori, canllawiau i athrawon, ffilmiau, cerddoriaeth.
IaithCymraeg a Saesneg.
MynediadAm ddim; ar-lein.
Beth sy’n newydd?Mae Canolfan San Silyn wedi comisiynu llyfr stori newydd ar gyfer Wrecsam, Gweithio gyda'n Gilydd, a fydd yn cael ei gyhoeddi yn 2021.
Arolwg adborthByddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn llenwi arolwg ‘adborth’ i’r adnodd hwn. Bydd yn ein helpu i ddeall sut mae’r adnoddau’n cael eu defnyddio a’u heffaith ar athrawon a dysgwyr.

Llenwch yr arolwg adborth fan hyn.

Cymraeg