Deunydd cefnogi

close up of photo of books

Mae Canolfan San Silyn yn datblygu amrywiaeth o ddeunydd cefnogi dysgu proffesiynol i athrawon ac ysgolion yn Wrecsam, sydd ar gael hefyd am ddim i unrhyw unigolyn neu sefydliad y tu allan i’r fwrdeistref sirol. Caiff y deunyddiau cefnogi hyn eu cyflwyno mewn sawl fformat.

Mae’r deunyddiau cefnogi Dysgu Proffesiynol sydd gennym ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • Y Gyfres Dysgu Proffesiynol.

Y Gyfres Dysgu Proffesiynol

Casgliad o gyflwyniadau PowerPoint yw Cyfres Dysgu Proffesiynol Canolfan San Silyn, y gallwch eu defnyddio yn eich cyd-destun eich hun. I ysgolion yn yr awdurdod lleol, gallwn hefyd gyflwyno cyflwyniadau ‘personol’ o’r deunydd, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae teitlau newydd yn cael eu datblygu’n rheolaidd a byddant yn cael eu postio ar y dudalen hon.

Datblygu Ysbrydoledd yn yr Ysgol Gynradd

Mae’r adnodd dysgu proffesiynol hwn yn gofyn:

  • Beth yw ysbrydoledd a pham ei fod yn bwysig?
  • Sut a pham mae datblygiad ysbrydol yn bwysig yn y cwricwlwm?
  • Ym mha ffyrdd ymarferol y gellir rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu hysbrydolrwydd?

Cymraeg