Ymgynhoriad Cymwysterau Cymru: Y cynnig llawn o gymwysterau 14-16

Dyddiad cau’r ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar y cynnig llawn o gymwysterau 14-16 yw:

Dydd Mercher, 14 Mehefin 2023

Mae'n bwysig bod cymaint o sefydliadau ac unigolion â phosibl yn ymateb i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i CGM.

Mae CCYSAGauC wedi recordio cyflwyniad fideo byr i egluro pam fod yr ymgynghoriad hwn mor bwysig i CGM ac i gyflwyno’r awgrymiadau sy’n cael eu cynnig.

Dolen i fideo CCYSAGauC

wasacre.org.uk/news/

Dolenni i’r ymgynghoriad:
Saesneg: https://haveyoursay.qualifications.wales/hub-page/the-full-14-16-offer
Cymraeg: https://dweudeichdweud.cymwysterau.cymru/hub-page/cefndir-y-cynnig-llawn-14-16

Science and Faith lectures at Liverpool Cathedral – May 2023

Religion, values and ethics (RVE) specialists as well as science specialists may be interested in attending the free Gilbert Scott Lectures on Science and Faith at Liverpool Cathedral held in May 2023.

All the lectures take place in the Lady Chapel (7.30 – 9pm) – Dates and speakers are listed below:

10 May 2023

Islam and Science
Zia Chaudhry. Barrister, author and speaker; Director of Premier Advocacy; former member of the Cathedral Council.

17 May 2023

Miracles in Mark: Can Science bring us closer?
The Revd Canon Dr Mike Kirby. Canon Scientist, Liverpool Cathedral; Senior Lecturer (Radiotherapy Physics), University of Liverpool; Honorary Lecturer (Cancer Sciences), University of Manchester.

24 May 2023

Sand, wind, water and plants: a recipe for coastal dunes and faith
The Revd Paul Rooney. Senior Lecturer in Geography and Environmental Science, Liverpool Hope University; Permanent Deacon & Assistant Director, Permanent Diaconate, Archdiocese of Liverpool; Member of the Society of Catholic Scientists.

31 May 2023

God, Gaia and Goodness: The nature of Nature and of the Divine
The Revd Prof Jeff Astley. Honorary Professor Dept of Theology and Religion & Professorial Fellow St Chad’s College, Durham University; Alister Hardy Professor, Bishop Grosseteste University, Lincoln; Visiting Professor, York St John University. Sponsored by the Montgomery Trust.

National RVE professional learning resources published on Hwb

The first national RVE professional learning resources have been published on the Welsh Government Hwb. They have been created by practitioners in Wales as part of a collaboration between the Welsh Government and the Wales Association of SACREs (WASACRE).

The resources are intended to: ‘support practitioners with the changes to RVE (formerly Religious Education), within the Curriculum for Wales. The modules are specifically tailored and aim to support practitioners. They help with the transition to a new way of thinking, planning and delivering an RVE curriculum that is purposeful for learners in Wales.’

All the resources have been through a rigorous process of quality assurance before being released bilingually on Hwb, so schools and practitioners in Wales can have confidence in their relevance and value.

Included in the first batch of five playlists are:

 • Religion, values and ethics and headteachers
 • Religion, values and ethics and additional learning needs
 • Religion, values and ethics and early years
 • Religion, values and ethics and primary schools
 • Religion, values and ethics and secondary schools
Links to playlists

These resources can be freely accessed via the links below:

Saesneg:

https://hwb.gov.wales/repository/resource/eef7e399-93bb-4d7c-ab68-145c93f4c6d3/en

Cymraeg:

https://hwb.gov.wales/repository/resource/eef7e399-93bb-4d7c-ab68-145c93f4c6d3/cy

Welsh Government Policy Insight Event

Book a place at the online Policy Insight Event on Tuesday 25 April at 2pm, where these resources will be showcased.

The link to register for this event is below:

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/digwyddiadau-mewnwelediad-polisi/

Wales: Catholic school pupils much more diverse than national average – new data published

The Catholic Education Service (CES) has reported that their 2022 annual census of Catholic schools has shown that learners in Catholic schools in Wales are ‘much more diverse than the national average.’ Catholic schools comprise 6% of the national total of maintained schools in Wales.

The main headlines derived from these data have been published on the CES website (23 January 2023), and include:

 • More than 30% of pupils in Wales’s 82 Catholic state-funded primaries and secondaries are from an ethnic minority background, compared to 12.5% in all other schools.
 • Catholic schools in Wales also have more than four times as many black pupils, with 4.5% of the 28,176 pupils being Black or Black British, compared to 1.1% in all Welsh schools.
 • There is also more than twice the proportion of pupils from an Asian or Asian British background (6%), compared to 2.6% in other schools.
 • Just over half (50.3%) of pupils in the sector are Catholic, as are 43.6% of the 1,644 teachers employed.
 • A total of 73.4% of pupils in Welsh Catholic schools are Christians, and 80% are from a faith background. Of the 13,992 non-Catholic pupils, 46% of these are from other Christian denominations, 36.8% have no religion, and 5.7% are Muslims.

Source:
http://catholiceducation.org.uk/about-us/news-items/item/1003731-welsh-catholic-school-pupils-much-more-diverse-than-national-average-new-data

To help contextualise these figures, read the full census 2022 report for Wales:
http://catholiceducation.org.uk/images/CensusDigestWales2022EnglishText.pdf

Beth all Cyfrifiad 2021 ei Ddweud wrthym Mewn Gwirionedd am Gyfansoddiad Crefyddol Cymru a Lloegr?

Many of us are currently trying to make sense of the recently published 2021 census data concerning the religion question. An article in the latest edition of Challenging Religious Issues (19) has been written to help teachers and learners think through some key questions.

‘What can the 2021 Census Really Tell us about the Religious Composition of England and Wales?’ draws on the headline statistics from the religion question in the 2021 census for England and Wales in order to examine what can and what cannot be deduced from these statistics, and to explore why the religion question remains an important part of mapping the ‘social and civil condition’ of the population in the 21st century. The inclusion of this question in the census is evidence of the continuing public significance of religion.

You can read the article here:

You can read all seven articles in the latest edition of the journal here:

Digwyddiad hyfforddi CGM am ddim i ymarferwyr Cynradd yn Wrecsam

Mewn cydweithrediad ag awdurdod lleol Wrecsam, mae Canolfan AG San Silyn yn cynnal diwrnod cynllunio CGM Cynradd ddydd Mercher 29 Mawrth 2023. Cynhelir y digwyddiad yng Ngwesty Ramada Plaza, Wrecsam a bydd yn cael ei ariannu’n llawn gan y Ganolfan AG, felly mae'n hollol rhad ac am ddim i ysgolion Wrecsam. Bydd lluniaeth ar gael trwy’r dydd, gan gynnwys bwffe poeth ac oer.

Mae 28 o leoedd ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin. Gall ysgolion ofyn am hyd at ddau le yr un. Bydd rhagor o fanylion am y diwrnod, gan gynnwys adnoddau ac agenda perthnasol, yn dilyn maes o law.

I archebu lle cysylltwch â'r Cynghorydd AG, Libby Jones yn libby.jones@wrexham.gov.uk neu drwy'r dudalen gyswllt ar y wefan hon.

Cwblhewch arolwg byr i ddweud yr hyn yr hoffech ei weld yn ein cyfnodolyn Safon Uwch

Mae Herio Materion Crefyddol yn gyfnodolyn am ddim ar gyfer athrawon a myfyrwyr UG a Safon Uwch. (https://stgilescentre.org/cy/16-2/)

Rydym angen eich help i benderfynu pa bynciau fyddai fwyaf defnyddiol i chi yn y cyfnodolyn. A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i gwblhau arolwg byr iawn, a fydd yn ein helpu i ddatblygu cynnwys cyfnodolion yn y dyfodol.

Cwblhewch yr arolwg nawr

Dolen arolwg Saesneg:
https://bishopg.onlinesurveys.ac.uk/challenging-religious-issues-survey

Dolen arolwg Cymraeg
https://bishopg.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-herio-materion-crefyddol

Cefndir cyfnodolyn

Dechreuodd y cyfnodolyn yn 2013 fel menter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig math newydd o gefnogaeth i ysgolion a cholegau, sy’n mynd ‘y tu hwnt i’r gwerslyfr’ ac yn cysylltu ag arbenigedd yn y sector prifysgolion. Heddiw, cyhoeddir Herio Materion Crefyddol o fewn partneriaeth sy’n cynnwys:

 • Canolfan y Santes Fair, Cymru;
 • Canolfan San Silyn, Wrecsam;
 • Ymddiriedolaeth St Peter’s Saltley;
 • Prifysgol yr Esgob Grosseteste, Lincoln.

Enghraifft o Dempled Cynllunio Tymor Canolig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM)

Mae cynllunio tymor canolig gofalus ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y dull ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru yn cael ei sefydlu’n briodol ar draws y cwricwlwm.

O ganlyniad, mae Canolfan San Silyn wedi datblygu enghraifft o adnodd cynllunio tymor canolig enghreifftiol. Lluniwyd yr adnodd i amlygu’r ystyriaethau cynllunio sylweddol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg i gefnogi ysgolion i ystyried canllawiau a maes llafur cytunedig lleol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg y Cwricwlwm i Gymru.

Gellir diwygio’r enghraifft hon er mwyn galluogi defnyddwyr i’w theilwra i fodloni anghenion unigol yr ysgol neu’r lleoliad. Bydd Canolfan San Silyn yn ddiolchgar iawn o unrhyw adborth ar yr enghraifft hon yn ogystal ag unrhyw enghreifftiau eraill y mae ysgolion yn eu defnyddio wrth iddynt baratoi ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut gellid defnyddio’r enghraifft hon, gysylltu â ni.

Gellir lawrlwytho fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r templed isod. Maen nhw ar gael hefyd ar ein tudalen Deunydd Cefnogi .

Gwyddoniaeth yn cyfarfod CGM mewn prosiect cwricwlwm newydd i ysgolion cynradd Wrecsam

Mae Gwyddoniaeth Gogledd Cymru yn elusen sydd â gweledigaeth i fod yn 'Gartref i Ysbrydoli Gwyddoniaeth yng Nghalon y Gymuned'. Mae'r elusen yn rhedeg y ganolfan darganfod gwyddoniaeth, Xplore! Wrecsam, ac yn darparu gweithgareddau rhyngweithiol allgymorth ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae'r tîm yn Xplore! yn cyd-greu pedwar gweithdy mewn cydweithrediad agos â Chanolfan San Silyn Wrecsam, yn arbennig i ysgolion cynradd. Bydd pob gweithdy yn dwyn ynghyd addysgu a dysgu mewn crefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM) a gwyddoniaeth mewn ffyrdd creadigol a rhyngweithiol.

Ddydd Iau 1 Rhagfyr, bu Ysgol Gynradd y Santes Fair, Owrtyn, yn treialu un o weithdai In Search of Light gyda dysgwyr bl 3 a 4. Mwynhaodd y plant y profiad yn fawr a chanfod llawer o gysylltiadau defnyddiol rhwng y ddau faes pwnc. Mae'r ysgol wedi creu cyfres o collages i ddangos sut roedd y cysylltiadau hyn yn ymwneud â’u cwricwlwm newydd.

Bydd y peilot yn parhau yn 2023, ac yn cynnwys hyd at 20 o ysgolion cynradd yn Wrecsam. Am fanylion pellach ar sut y gall eich ysgol gymryd rhan, gysylltu â ni.

Collages wedi'u creu gan Ysgol Gynradd y Santes Fair, Owrtyn

(gyda diolch i Nia Williams)

Argraffiad cyfyngedig o adnoddau Randalph Ddoeth ar gyfer CGM yn cael eu rhoi i ysgolion cynradd Wrecsam

Randalph the Wise poster English

Ar 22 Tachwedd, rhoddodd Cynghorydd CGM Awdurdod Lleol Wrecsam, Libby Jones, gyflwyniad yng nghyfarfod Briffio Penaethiaid ysgolion cynradd ac uwchradd awdurdod lleol Wrecsam.

Yn ystod y cyflwyniad, rhoddodd Libby negeseuon allweddol i benaethiaid am:
• CGM yn y Cwricwlwm i Gymru;
• Maes Llafur Cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM;
• dysgu proffesiynol ar lefel genedlaethol a lleol;
• cymhwyster newydd Agored Cymru Archwilio Bydolygon ar gyfer pobl ifanc 14-16 oed;
• ac adnoddau i gefnogi’r cwricwlwm.

Fel rhan o'r adnoddau cwricwlwm hyn, dosbarthwyd copïau caled 'argraffiad cyfyngedig' arbennig o'r gyfres llyfr stori, Ymchwil Ysbrydol Randalph a’i Chwiliad am Ystyr i'r penaethiaid cynradd i fynd yn ôl i'w hysgolion gyda phoster ar gyfer eu hystafelloedd staff. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd llyfr stori Wrecsam newydd yn cael ei gyhoeddi yn y gyfres.

Cafodd yr argraffiad cyfyngedig a llyfr stori Wrecsam eu datblygu a'u noddi gan Ganolfan San Silyn.

Noddwyd y gyfres ddwyieithog ar-lein rhad ac am ddim hon yn wreiddiol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi CGM yn y Cwricwlwm i Gymru. Gan ddefnyddio dull integredig o ymdrin â CGM o fewn Maes y Dyniaethau, mae’r gyfres yn cynnwys:
• 6 llyfr stori
• ffilmiau
• cerddoriaeth;
• canllaw i athrawon (diwygiwyd ym mis Tachwedd 2022).

Er ei bod wedi'i hysgrifennu ar gyfer dysgwyr cynradd, byddai'r gyfres hefyd yn gweithio'n dda fel adnodd pontio.

ellir cyrchu’r gyfres drwy Hwb Llywodraeth Cymru, gwefan Canolfan San Silyn neu’n uniongyrchol o wefan Randalph Ddoeth . Gallwch lawrlwytho'r posteri yma:

Cymraeg