Church in Wales Religion, Values and Ethics Guidance

The St Giles’ Centre welcomes the recent publication of the Church in Wales Religion, Values and Ethics Guidance. Referring specifically to Religion, Values and Ethics, the Church in Wales Statement on Education comments that:“Throughout its history Wales has welcomed people of different faiths and from different cultures, and via its teaching of the subject ofDarllenwch fwy

Maes Llafur Cytunedig Wrecsam wedi'i gyhoeddi

Mae Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) 2022 ar gael, a chafodd ei ddosbarthu i benaethiaid yn yr awdurdod lleol yr wythnos diwethaf. Yn nhymor yr hydref, bydd y Maes Llafur Cytunedig hefyd ar wefan awdurdod lleol Wrecsam. Gallwch ddarllen fersiynau Cymraeg a Saesneg y Maes Llafur CytunedigDarllenwch fwy

Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru

Mae Canolfan San Silyn wedi cyhoeddi adnodd dysgu proffesiynol dwyieithog newydd o’r enw Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru. Lansiwyd yr adnodd mewn sesiwn arbennig o ddysgu proffesiynol a ddarparwyd gan Ganolfan San Silyn ar 9 Mehefin 2022 i ymarferwyr uwchradd yn Wrecsam. Mae cyhoeddi Archwilio bydolygon:Darllenwch fwy

Rhagflas ar gyfer Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Ar ddechrau mis Mehefin, cafodd ymarferwyr cynradd ac uwchradd yn awdurdod lleol Wrecsam ragolwg o Faes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Roedd y rhagflas yn rhan o ddwy sesiwn dysgu proffesiynol a gynhaliwyd gan Ganolfan San Silyn a gynlluniwyd i gefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.Darllenwch fwy

Tudalen gwefan newydd ac adnodd ar gyfer llais y dysgwr yn CGM

Yng Nghanolfan San Silyn rydym yn teimlo fod llais y dysgwr yn agwedd hollbwysig o ymagwedd hawliau dynol a byddem yn annog ysgolion a lleoliadau i ymgysylltu gymaint â phosibl â’u dysgwyr o ran Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, er mwyn gwneud yn siŵr fod eu darpariaeth yn addas a bod barn y dysgwyrDarllenwch fwy

Dysgu proffesiynol yn CGM: Digwyddiad Mewnwelediad Polisi wedi’i gyhoeddi ar Hwb

Roedd hi’n fraint i staff Canolfan San Silyn, Libby Jones a Tania ap Siôn, gael lletya Digwyddiad Mewnwelediad Polisi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) Llywodraeth Cymru ar ran Cymdeithas CYSAGau Cymru. Nod y Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi ar-lein yw diweddaru rhanddeiliaid â datblygiadau dysgu proffesiynol ar gyfer y CwricwlwmDarllenwch fwy

Gwrando ar bobl ifanc yn Wrecsam: Senedd yr Ifanc yn trafod CGM yn y Cwricwlwm i Gymru

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn dod â llawer o newidiadau i’r ddarpariaeth, yr addysgeg a’r ymarfer presennol yn ein hysgolion lleol. Mae Addysg Grefyddol yn mynd yn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) o fis Medi 2022. Felly roedd hi’n bwysig i GYSAG Wrecsam fod llais lleol y dysgwr yn cael ei glywed cyn i Gynhadledd y Maes Llafur Cytunedig argymell maes llafur cytunedig newydd i CGM i’rDarllenwch fwy

Digwyddiad Mewnwelediad Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer CGM: Diweddariad Dysgu Proffesiynol

Mae’r Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal ‘Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi’ ar-lein i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid am ddatblygiadau dysgu proffesiynol ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae staff yng Nghanolfan San Silyn yn falch o fod yn rhan o’r Digwyddiad Mewnwelediad Polisi ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM). Gallwch gofrestru ar gyfer y DigwyddiadDarllenwch fwy

Beth mae Covid yn ei ddatgelu i arbenigwyr AG: Canolfan San Silyn yn rhan o brosiect ymchwil Ewropeaidd

Mae staff Canolfan San Silyn yn rhan o dîm ymchwil Ewropeaidd sy’n archwilio cwestiynau craidd am yr hyn sydd wir yn bwysig mewn AG yng ngoleuni profiadau Covid-19. Mae’r prosiect ymchwil ansoddol hwn yn edrych ar brofiadau a safbwyntiau arbenigwyr AG, a gobeithir y bydd canlyniadau’r ymchwil yn chwarae rhan mewn llywio cyfeiriad AG yn y dyfodolDarllenwch fwy

Dysgu proffesiynol cenedlaethol i Grefydd, gwerthoedd a moeseg (CGM)

Mae staff Canolfan San Silyn yn falch iawn o fod yn rhan o dîm prosiect Cymdeithas CYSAGau Cymru a fydd yn goruchwylio datblygiad adnoddau dysgu proffesiynol ar-lein yn genedlaethol i Grefydd, gwerthoedd a moeseg yn y Cwricwlwm i Gymru. Cafodd ymarferwyr arbenigol a ddewiswyd o blith ysgolion ledled Cymru y dasg i ffurfio ac ysgrifennu’rDarllenwch fwy

Cymraeg