Church in Wales Religion, Values and Ethics Guidance

The St Giles’ Centre welcomes the recent publication of the Church in Wales Religion, Values and Ethics Guidance. Referring specifically to Religion, Values and Ethics, the Church in Wales Statement on Education comments that:“Throughout its history Wales has welcomed people of different faiths and from different cultures, and via its teaching of the subject ofDarllenwch fwy

WJEC professional learning programme for 2022/23

The WJEC has just introduced its new professional learning programme for 2022/23. There are over 600 face-to-face or online courses on offer, which will be run by the WJEC’s team of experts across the country. The St Giles’ Centre will be funding places for Wrexham schools on the Religious Studies GCSE and Religious Studies AS/Darllenwch fwy

Maes Llafur Cytunedig Wrecsam wedi'i gyhoeddi

Mae Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) 2022 ar gael, a chafodd ei ddosbarthu i benaethiaid yn yr awdurdod lleol yr wythnos diwethaf. Yn nhymor yr hydref, bydd y Maes Llafur Cytunedig hefyd ar wefan awdurdod lleol Wrecsam. Gallwch ddarllen fersiynau Cymraeg a Saesneg y Maes Llafur CytunedigDarllenwch fwy

Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru

Mae Canolfan San Silyn wedi cyhoeddi adnodd dysgu proffesiynol dwyieithog newydd o’r enw Archwilio bydolygon: adnodd ysgogol i grefydd, gwerthoedd a moeseg yng Nghymru. Lansiwyd yr adnodd mewn sesiwn arbennig o ddysgu proffesiynol a ddarparwyd gan Ganolfan San Silyn ar 9 Mehefin 2022 i ymarferwyr uwchradd yn Wrecsam. Mae cyhoeddi Archwilio bydolygon:Darllenwch fwy

Rhagflas ar gyfer Maes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Ar ddechrau mis Mehefin, cafodd ymarferwyr cynradd ac uwchradd yn awdurdod lleol Wrecsam ragolwg o Faes Llafur Cytunedig newydd Wrecsam ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Roedd y rhagflas yn rhan o ddwy sesiwn dysgu proffesiynol a gynhaliwyd gan Ganolfan San Silyn a gynlluniwyd i gefnogi ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.Darllenwch fwy

Tudalen gwefan newydd ac adnodd ar gyfer llais y dysgwr yn CGM

Yng Nghanolfan San Silyn rydym yn teimlo fod llais y dysgwr yn agwedd hollbwysig o ymagwedd hawliau dynol a byddem yn annog ysgolion a lleoliadau i ymgysylltu gymaint â phosibl â’u dysgwyr o ran Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, er mwyn gwneud yn siŵr fod eu darpariaeth yn addas a bod barn y dysgwyrDarllenwch fwy

Sesiynau dysgu proffesiynol i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM

Yn ystod tymor yr haf hwn, mae Canolfan San Silyn yn cynnig dwy sesiwn dysgu proffesiynol i ysgolion yn Wrecsam i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM. Mae’r sesiynau am ddim a byddant yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams. Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion cynradd ddydd Mawrth 7 Mehefin 2022, rhwng 4pm a 5.30pm. Fel rhan o lansiad y maes llafur cytunedig, bydd y sesiwn yn archwilio cynefin a CGM. Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion uwchradd ddydd Iau 9 Mehefin 2022, am 4pm – 5.30pm. Fel rhanDarllenwch fwy

Dysgu proffesiynol yn CGM: Digwyddiad Mewnwelediad Polisi wedi’i gyhoeddi ar Hwb

Roedd hi’n fraint i staff Canolfan San Silyn, Libby Jones a Tania ap Siôn, gael lletya Digwyddiad Mewnwelediad Polisi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) Llywodraeth Cymru ar ran Cymdeithas CYSAGau Cymru. Nod y Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi ar-lein yw diweddaru rhanddeiliaid â datblygiadau dysgu proffesiynol ar gyfer y CwricwlwmDarllenwch fwy

Gwrando ar bobl ifanc yn Wrecsam: Senedd yr Ifanc yn trafod CGM yn y Cwricwlwm i Gymru

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn dod â llawer o newidiadau i’r ddarpariaeth, yr addysgeg a’r ymarfer presennol yn ein hysgolion lleol. Mae Addysg Grefyddol yn mynd yn Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM) o fis Medi 2022. Felly roedd hi’n bwysig i GYSAG Wrecsam fod llais lleol y dysgwr yn cael ei glywed cyn i Gynhadledd y Maes Llafur Cytunedig argymell maes llafur cytunedig newydd i CGM i’rDarllenwch fwy

Y newyddion diweddaraf ar faes llafur cytunedig newydd Wrecsam

Dydd Iau 28 Ebrill 2022, bydd Cynhadledd y Maes Llafur Cytunedig Wrecsam (y Gynhadledd) yn galw ei gyfarfod olaf i gymeradwyo’r maes llafur cytunedig lleol newydd i Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Cyfarfu gweithgor y Gynhadledd yn rheolaidd drwy Chwefror a Mawrth i drafod y canllawiau statudol cenedlaethol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar Hwb, ac i baratoiDarllenwch fwy

Cymraeg