Enghraifft o Dempled Cynllunio Tymor Canolig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM)

Mae cynllunio tymor canolig gofalus ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y dull ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru yn cael ei sefydlu’n briodol ar draws y cwricwlwm.

O ganlyniad, mae Canolfan San Silyn wedi datblygu enghraifft o adnodd cynllunio tymor canolig enghreifftiol. Lluniwyd yr adnodd i amlygu’r ystyriaethau cynllunio sylweddol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg i gefnogi ysgolion i ystyried canllawiau a maes llafur cytunedig lleol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg y Cwricwlwm i Gymru.

Gellir diwygio’r enghraifft hon er mwyn galluogi defnyddwyr i’w theilwra i fodloni anghenion unigol yr ysgol neu’r lleoliad. Bydd Canolfan San Silyn yn ddiolchgar iawn o unrhyw adborth ar yr enghraifft hon yn ogystal ag unrhyw enghreifftiau eraill y mae ysgolion yn eu defnyddio wrth iddynt baratoi ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut gellid defnyddio’r enghraifft hon, gysylltu â ni.

Gellir lawrlwytho fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r templed isod. Maen nhw ar gael hefyd ar ein tudalen Deunydd Cefnogi .

Cymraeg