Newyddion Ewropeaidd i Eglwysi ac Ysgolion

Efallai y bydd gan y rheiny ohonoch sy’n gweithio ym maes yr Eglwys a’r Ysgol ddiddordeb mewn darllen newyddlen Gorffennaf 2021 gan y Comisiwn Rhyng-Ewropeaidd ar yr Eglwys a’r Ysgol (ICCS) a’r Gymdeithas Addysg Grefyddol Rynglwadol (IV).

Mae’r erthyglau’n cynnwys y newyddion diweddaraf gan:

  • ICCS ac IV;
  • Grŵp Cydlynu Crefydd mewn Addysg yn Ewrop (CoGREE) a’i aelod-fudiadau;
  • Cynhadledd yr Eglwysi Ewropeaidd (CEC) a Chymundeb yr Eglwysi Protestannaidd yn Ewrop (CPCE).

Wedi’i chyhoeddi ar wefan ICCS* gellir gweld y newyddlen yma.

* Rhwydwaith yw’r Comisiwn Rhyng-Ewropeaidd ar yr Eglwys a’r Ysgol (ICCS) a grëwyd yn 1958. Ei nod yw darparu fframwaith ar gyfer cydweithredu mewn monitro a datblygu materion eglwysi ac ysgolion yn Ewrop. Mae’n dwyn ynghyd gynrychiolwyr ac arbenigwyr o ymchwil, ymarfer a pholisi sy’n gweithio ar grefydd ac addysg.

Cymraeg