Cymwys ar gyfer y dyfodol: Cyhoeddi adroddiadau ar y ‘genhedlaeth newydd’ o arholiadau TGAU i Gymru

Heddiw, cyhoeddwyd pedwar adroddiad arwyddocaol gan Cymwysterau Cymru. Mae’r rhain yn rhan bwysig o’r broses barhaus o adolygu a diwygio TGAU yng Nghymru yng ngoleuni’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Mewn ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gymwysterau i ddysgwyr 14 i 16 oed yng Nghymru (27 Ionawr - 16 Ebrill 2021), y prif benawdau i’r Dyniaethau (yn cynnwys AG/CGM yw y bydd Cymwysterau Cymru:

  • yn creu TGAU newydd mewn Busnes, Daearyddiaeth, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, ac Astudiaethau Cymdeithasol; ond
  • ni fyddant yn creu TGAU newydd mewn Dyniaethau.

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal dau ddigwyddiad gweminar ‘agored i bawb’ i gyflwyno canfyddiadau a phenderfyniadau’r ymgynghoriad. (14 Hydref, 15.00-16.00 a 15 Hydref, 11.00-12.00). Gallwch archebu'ch lle ar y gweminarau hyn yma. Bydd recordiadau o'r digwyddiadau ar gael yn nes ymlaen ar wefan Cymwysterau Cymru.

Beth sy’n digwydd nesaf: “Bydd y flwyddyn nesaf o gydweithio dwys yn ein paratoi at gyflwyno cynigion ar gyfer cymwysterau newydd erbyn haf 2022 a fydd yn barod i ddysgwyr yn 2025”.

Darllenwch fanylion yr adroddiadau ar ganlyniadau’r ymgynghoriad a’r penderfyniadau yma.
(Sylwer: Mae Astudiaethau Crefyddol yn dod yn adran Dyniaethau’r adroddiadau.)

Cymraeg