Rhaglen dysgu proffesiynol CBAC ar gyfer 2022/23

Mae CBAC newydd gyflwyno ei raglen dysgu proffesiynol newydd ar gyfer 2022/23. Mae dros 600 o gyrsiau wyneb yn wyneb neu ar-lein yn cael eu cynnig, a fydd yn cael eu rhedeg gan dîm o arbenigwyr CBAC ar draws y wlad.

Bydd Canolfan San Silyn yn ariannu lleoedd i ysgolion Wrecsam ar y cyrsiau Astudiaethau Crefyddol TGAU ac UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol, i gefnogi ei hymarferwyr Astudiaethau Crefyddol lleol ar eu taith dysgu a datblygu proffesiynol.

Os ydych yn athro yn Wrecsam ac nad ydych wedi archebu eich lle ar y cyrsiau Astudiaethau Crefyddol eto, cysylltwch â Libby Jones ar libby.jones@wrexham.gov.uk

Astudiaethau Crefyddol TGAU CBAC: Asesu ac Ymarfer yn y Dosbarth

Lleoliad: Llandudno
Dyddiad: 14 Rhagfyr, 2022
Amser cychwyn: 09:00
Pris (yr un): 210.00 GBP (Cwrs diwrnod llawn)

Ceir rhagor o fanylion am y cwrs TGAU Astudiaethau Crefyddol a sut i gadw lle ar wefan CBAC yma. https://wjec.ticketsolve.com/ticketbooth/shows/873636386

Astudiaethau Crefyddol UG/Safon Uwch CBAC: Addysgeg ac adnoddau ar gyfer athrawon newydd

Lleoliad: Ar-lein
Dyddiad: 12 Hydref, 2022
Amser cychwyn: 16:00
Pris (yr un): 100.00 GBP (Gweminar)

Ceir rhagor o fanylion am y cwrs UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol a sut i gadw lle ar wefan CBAC yma. https://wjec.ticketsolve.com/ticketbooth/shows/873636559

Cymraeg