Sesiynau dysgu proffesiynol i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM

Yn ystod tymor yr haf hwn, mae Canolfan San Silyn yn cynnig dwy sesiwn dysgu proffesiynol i ysgolion yn Wrecsam i lansio maes llafur cytunedig Wrecsam ar gyfer CGM. Mae’r sesiynau am ddim a byddant yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams. Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion cynradd ddydd Mawrth 7 Mehefin 2022, rhwng 4pm a 5.30pm. Fel rhan o lansiad y maes llafur cytunedig, bydd y sesiwn yn archwilio cynefin a CGM. Cynhelir y sesiwn ar gyfer ysgolion uwchradd ddydd Iau 9 Mehefin 2022, am 4pm – 5.30pm. Fel rhanDarllenwch fwy

Cymraeg