Adnodd i gefnogi athrawon a dysgwyr Safon Uwch sy’n archwilio gwyddoniaeth a chrefydd

Yn ddiweddar, mae Canolfan San Silyn wedi cyhoeddi rhifyn arbennig Cymraeg o Herio Materion Crefyddol ar wyddoniaeth a chrefydd. (Cyhoeddwyd y fersiwn Saesneg yn hydref 2019.) Yn wreiddiol, mae’r rhifyn arbennig hwn wedi bod yn bosibl drwy gymorth grant gan Sefydliad John Templeton, UDA. Mae lawrlwythiadau am ddim o’r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gaelDarllenwch fwy

Cymraeg