Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig Wrecsam yn trafod canllawiau CGM statudol a chynlluniau ar gyfer y maes llafur cytunedig lleol

Dydd Iau 13 Ionawr, trefnodd Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig (MLlC) Wrecsam ei gyfarfod cyntaf i gynllunio ar gyfer maes llafur cytunedig lleol Crefydd, gwerthoedd a moeseg.

Roedd hyn ychydig ddiwrnodau ar ôl i’r Canllawiau Crefydd, gwerthoedd a moeseg gael eu cyhoeddi ar Hwb (10 Ionawr), felly cafodd yr aelodau’r cyfle i drafod y canllawiau mewn dyfnder a sefydlu gweithgor i symud ymlaen ar waith y MLlC.

Mae’r gweithgor MLlC eisoes wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf a chynllunnir un arall ar ddechrau Chwefror. Gobeithir y bydd y maes llafur cytunedig newydd i ysgolion a lleoliadau Wrecsam wedi’u gwblhau yn y tymor hwn, yn barod at yr haf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y MLlC neu’r maes llafur cytunedig, gallwch gysylltu â Libby Jones, sy’n ymgynghorydd AG/CGM i awdurdod lleol Wrecsam.

Cymraeg