Y newyddion diweddaraf ar faes llafur cytunedig newydd Wrecsam

Dydd Iau 28 Ebrill 2022, bydd Cynhadledd y Maes Llafur Cytunedig Wrecsam (y Gynhadledd) yn galw ei gyfarfod olaf i gymeradwyo’r maes llafur cytunedig lleol newydd i Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

Cyfarfu gweithgor y Gynhadledd yn rheolaidd drwy Chwefror a Mawrth i drafod y canllawiau statudol cenedlaethol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar Hwb, ac i baratoi drafft o faes llafur cytundeb Wrecsam i CGM. Bwriad y Gynhadledd yw argymell y maes llafur hwn i’r awdurdod lleol yn ei gyfarfod ar 28 Ebrill a gobeithir y bydd awdurdod lleol Wrecsam yn ei fabwysiadu’n swyddogol fel Maes Llafur Cytunedig Wrecsam mewn pryd i ysgolion yn Wrecsam ei ddefnyddio wrth gynllunio ar gyfer CGM fel rhan o baratoi at y cwricwlwm newydd o fis Medi.

Bydd Canolfan San Silyn yn cynnig sesiynau dysgu proffesiynol i ysgolion cynradd ac uwchradd yn Wrecsam fel rhan o lansio’r maes llafur cytunedig newydd, er mwyn eu cynorthwyo â’r paratoadau pwysig hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Gynhadledd y Maes Llafur Cytunedig neu’r maes llafur ei hun, gallwch gysylltu â Libby Jones, sy’n ymgynghorydd AG/CGM i awdurdod lleol Wrecsam.

Cymraeg