Digwyddiad Mewnwelediad Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer CGM: Diweddariad Dysgu Proffesiynol

Mae’r Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal ‘Digwyddiadau Mewnwelediad Polisi’ ar-lein i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid am ddatblygiadau dysgu proffesiynol ar gyfer Cwricwlwm i Gymru.

Mae staff yng Nghanolfan San Silyn yn falch o fod yn rhan o’r Digwyddiad Mewnwelediad Polisi ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CGM). Gallwch gofrestru ar gyfer y Digwyddiad a chylchredeg y manylion i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y cyfleoedd dysgu proffesiynol cenedlaethol ar gyfer CGM.

Mae’r manylion canlynol wedi’u cyhoeddi ar Hwb:

26 Ebrill: 2 i 3 pm (Dydd Mawrth)
Mewnwelediad Polisi: Adnoddau Dysgu Proffesiynol ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru
Cyhoeddwyd y canllawiau statudol ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ar Hwb ym mis Ionawr 2022. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Cymru o Gynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol i greu cyfres o adnoddau Dysgu Proffesiynol cenedlaethol ar-lein i gefnogi ymarferwyr a’u lleoliadau wrth fynd ati i gynllunio a chyflwyno Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o fewn y Cwricwlwm i Gymru. Mae tîm o ymarferwyr arbenigol o ysgolion ledled Cymru yn llunio’r adnoddau hyn. Bydd y digwyddiad hwn yn darparu cyfle i ddysgu mwy am y broses o ddatblygu’r adnoddau hyn ac i weld yr hyn fydd ar gael ar-lein.

Mae'r ffurflen gofrestru ar-lein ar gael yma.

Cymraeg