Beth mae Covid yn ei ddatgelu i arbenigwyr AG: Canolfan San Silyn yn rhan o brosiect ymchwil Ewropeaidd

pexels-photo-5697253.jpeg

Mae staff Canolfan San Silyn yn rhan o dîm ymchwil Ewropeaidd sy’n archwilio cwestiynau craidd am yr hyn sydd wir yn bwysig mewn AG yng ngoleuni profiadau Covid-19. Mae’r prosiect ymchwil ansoddol hwn yn edrych ar brofiadau a safbwyntiau arbenigwyr AG, a gobeithir y bydd canlyniadau’r ymchwil yn chwarae rhan mewn llywio cyfeiriad AG yn y dyfodol mewn ysgolion ledled Ewrop.

Lansiwyd Cam 1 y prosiect ar 9 Chwefror 2022 drwy ddosbarthu arolwg ar-lein i aelodau Bwrdd y Fforwm Ewropeaidd i Athrawon Addysg Grefyddol (EFTRE), sy’n cynnwys 26 o wledydd Ewrop.

Cam 2 y prosiect fydd cynnal cyfweliadau grŵp ffocws gydag ymarferwyr AG o sampl llai o bum gwlad Ewropeaidd: Cymru, yr Almaen, Gweriniaeth Iwerddon, Awstria a Hwngari. Bydd Cam 2 yn dechrau yn hwyrach yn 2022.

Dyma aelodau’r tîm ymchwil, sy’n dod o Fyrddau’r Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Athrawon Addysg Grefyddol (EFTRE) a’r Comisiwn Rhyng-Ewropeaidd ar Eglwysi ac Ysgolion (ICCS):

  • Canolfan San Silyn staff (Cymru)
  • Bianca Kappelhoff (Comenius-Institute, Yr Almaen)
  • Dr Sandra Cullen (Dublin City University, Iwerddon)
  • Mag. Dr Sonja Danner (Private University College (KPH) Wien/Krems, Awstria)
  • Dr Eszter Kodácsy-Simon (Lutheran Theological University yn Budapest, Hwngari).

Mae Canolfan San Silyn yn croesawu’r cyfle i leisiau Cymreig gael eu cynnwys yn y prosiect cyffrous hwn, gyda sylw arbennig ar ymarferwyr Wrecsam yn ystod cam 2 y prosiect.

Cymraeg